۱۰ اختراع مهم تاریخ

10 اختراع مهم تاریخ به انتخاب زیگپ

سرفصل‌های مقاله

در سال‌های اخیر کاسه‌وکوزه‌های زیادی سر انسان شکسته شده. به خصوص در حیطه‌های زیست‌محیطی. البته همچنان در مورد نقش داشتن یا میزان نقش داشتن انسان در تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بین علما اختلاف هست، اما نمی‌توان نقش منفی انسان را در از بین بردن جنگل‌ها و زیست‌گاه‌های طبیعی و البته آلودگی شدید هوا نادیده گرفت.

علی‌رغم این کارنامه منفی، «خلاقیت» و «حل مسئله» همیشه مهم‌ترین خاصیت بشر بوده است. آن‌چه ما را به این میزان از پیشرفت در حوزه‌های گوناگون رسانده، همین خلاقیت و قدرت انسان در حل مسائل دشوار و ساده کردن فرایندهاست.

در روزگاری که انسانیت زیر سوال رفته و بسیاری از انسان بودن خود خجل هستند، بد نیست شماری از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشری را گرامی بداریم تا یادمان باشد چه موجودات شگفت‌انگیزی هستیم!

در همین راستا از هوش مصنوعی فارسی زیگپ خواستیم تا 10 اختراع مهم تاریخ بشر را انتخاب کند.

این شما و این انتخاب اختراعات مهم تاریخ توسط هوش مصنوعی:

۱۰ اختراع مهم تاریخ

  1. چرخ
  2. ماشین چاپ
  3. الکتریسیته
  4. تلفن
  5. اینترنت
  6. پنی‌سلین
  7. موتور بخار
  8. هواپیما
  9. تلویزیون
  10. کامپیوتر

اگر فکر می‌کنید نام اختراعی از این فهرست جا مانده، حتما در کامنت‌ها برای ما بنویسید.

مهران
مهران