مردمی‌سازی هوش مصنوعی مولد

اینفوگرافی ؛ مردمی‌سازی هوش مصنوعی مولد

سرفصل‌های مقاله

کاربران تجاری می‌توانند همیشه و همه‌جا به دانش و مهارت‌های فنی‌ای دسترسی داشته باشند که قبلا دسترسی به آن ممکن نبود. این دسترسی منادی موج جدیدی از بهره‌وری خواهد بود.

تلاقی هوش مصنوعی ابری و منبع‌باز باعث می‌شود که هوش مصنوعی مولد در آینده فراتر از حیطه اختیارات غول‌های فناوری بزرگ مردمی شود.

این دسترسی نامحدود به دانش و مهارت باید با تمرکز قوی از سوی قانون‌گذاران و شیوه‌های هوش مصنوعی مسئول همراه باشد.

  • قوانین جدید و خودگردانی
  • بهره‌وری نیروی کار

هر کسب‌وکاری به یک کسب‌وکار هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد.

منبع: Gartner

186c252f d4f8 441f baa6 b8422035101d scaled

مهران
مهران