ربات‌های هوش مصنوعی

زیگپ > ربات‌های هوش مصنوعی

اختراع یا ساخت ربات‌هایی که بتوانند مانند یک انسان هوشمند، وظایف و کارهایی را انجام دهند، سال‌هاست جزء فانتزی‌های مهم انسان‌ها بوده است. در بسیاری از رمان‌ها و فیلم‌های علمی-تخیلی، ربات‌های انسان‌نما و هوشمند نقش مهمی در پیش‌برد داستان داشته‌اند و همه ما از کودکی منتظر بودیم که روزی این فانتزی به حقیقت بپیوندد.

حالا بیشتر از همیشه به وقوع این فانتزی نزدیکیم. چند سالی است رقابت بر سر تولید ربات‌های انسان‌نما یا حتی حیوان‌شکل بین شرکت‌های فناوری شدت گرفته و بشر به مدد فناوری هوش مصنوعی توانسته ربات‌هایی بسیار توانمند بسازد که توان انجام کارهای ساده (مثل نظافت یا بسته‌بندی) یا پیچیده (مانند جراحی) را دارند.

این قسمت به یکی از جذاب‌ترین نمودهای هوش مصنوعی، یعنی «ربات‌های هوش مصنوعی» اختصاص دارد.